Семинар „АНАЛИЗ НА РИСКОВЕТЕ ПРИ СДЕЛКИ С ИМОТИ“

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

организира семинар на тема: „Анализ на рисковете при сделки с имоти“

 11 април 2023 г. (вторник), София, ул. „Искър“ №9, сградата на БТПП, зала А

 Семинарът  обхваща две теми :

» Обща методология и преглед на възможните групи рискове с имоти;
» Конкретни рискове, които могат да блокират реализацията на сделките с имоти.

В процеса на обучение участниците ще се запознаят с индикациите за тези рискове, необходимите документи, с които могат да се ограничат рисковете, както и правните последици, в случай че въпреки това те настъпят.
Внимание се отделя както на вещните права върху имот, така и на т.н. „облигационни тежести”, които могат да възпрепятстват упражняването на вещните права в пълен обем.
В края на семинара участниците ще имат възможност да зададат своите практически въпроси и ще им бъде предоставена подробна прецентация върху коментираните теми.

Семинарът е подходящ за всички, които имат интерес да научат повече за „подводните камъни” при сключването на сделки с имоти – брокери, юристи, служители в банки, частни лица и др.

ПРОГРАМА:

9:30-10:00 – регистрация
10:00-11:30 – обучение I част
11:30-11:45 – кафе пауза
11:45-13:00 – обучение II част

Бисерка Маринова е доктор по Гражданско и семейно право, доцент по Гражданско и семейно право в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Адвокат е към Софийската адвокатска колегия.
Дългогодишен лектор на обученията, провеждани от НСНИ, с практически опит, придобит като собственик на агенция за недвижими имоти и бивш член на Управителния съвет на НСНИ. Лектор на обучения, провеждани от Институт по следдипломна квалификация към УНСС, ИК „Труд и право” и др.
Участвала е в работна група по проект за изменения в Закона за управление на етажната собственост, а към момента – участва при изготвяне на новия БДС за брокерската дейност.
Автор е на монографиите: „Как да печелим от сделки с недвижими имоти”, „Сделките с имоти – права и отговорности”, „Етажна собственост”, „Правни отношения при ново строителство”. През октомври 2022 г излезе от печат книгата й „Сделки с недвижими имоти и ново строителство”. 

Краен срок за регистрация и заплащане – 07 април 2023 г.

Такса за участие: 70 лв. без ДДС
Такса за членове на НСНИ: 50 лв. без ДДС

Всеки участник ще получи сертификат за участие в семинара.


Печат