ПЛОВДИВ – Семинар: ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ – КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, РЕГИОНАЛНА СТРУКТУРА – ПЛОВДИВ организира семинар на тема: 

ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ – КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

29 ноември 2023 г., 13:00-16:00 ч.,

ПЛОВДИВ, Бул.Свобода 65Б, Office Park Plovdiv, партер

Семинарът е насочен към всеки, който иска да знае повече за преддоговорните взаимоотношения при сключването на договор за покупко-продажба на имот  – потенциални купувачи или продавачи, инвеститори, строители, юристи, собственици и мениджъри на агенции за недвижими имоти, брокери.

Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот често е подценяван от страните по сделката. Практиката показва, че преди подписването му не се обръща достатъчно внимание на документите, които установяват правата на продавача. Не са малко и случаите, в които съдържанието на договора е противоречиво или неясно. Често страните не знаят какво произтича от едно или друго тяхно задължение, както и какви са правата им при неизпълнение.

Целта на семинара е да разясни значението на предварителния договор за покупко-продажба, неговото съдържание, последиците от неизпълнение, както и да акцентира на някои съществени моменти при сключването на този вид договори. Ще бъде обърнато внимание и на необходимостта от предварителна проверка на документите с цел превенция на потенциални проблеми. Ще бъдат посочени конкретни примери от практиката, които са разкрили потенциалните рискове и за които следва да се подходи с внимание при сключването на  предварителен договор.

Акценти на темата:

  • Кога е необходимо сключването на предварителен договор;
  • Как следва да се индивидуализира имотът, предмет на предварителния договор;
  • Какво представляват кадастралният и регулационният план и какво е тяхното значение;
  • Кои са страните по предварителния договор и някои особености в тази връзка;
  • Как следва да се определят правата и задълженията на страните по договора;
  • Какво е значението на неустойката, на задатъка, на капарото;
  • Особености относно цената;
  • Какви рискове се идентифицират от практиката при сключването на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;
  • Специфики при продажба на поземлени имоти, паркоместа, имоти в строеж.

Професионалният път на адвокат Снежина Ковачева започва от РДНСК-Варна и преминава през Община Варна. В продължение на години е правен консултант на големи инвестиционни и посреднически компании в страната. Като адвокат работи предимно в областта на административното, вещното и семейно-наследственото право. Повече от 20 години осъществява процесуално представителство на физически и юридически лица. Чрез договори за абонаментно правно обслужване консултира компании в сферата на строителството, недвижимите имоти, селското стопанство. Повече информация за лектора можете да намерите на сайта www.advokatkovaheva.bg.

 
 

Краен срок за регистрация и заплащане – 24 ноември 2023 г.

Такса за участие: 115 лв. без ДДС
Такса за участие за редовни членове на НСНИ (платили членски внос за 2023 г.): 85 лв. без ДДС

Всеки участник ще получи сертификат за участие в семинара.

За повече информация: 0898666068


Печат