Онлайн семинар „НЕОБХОДИМИ ПРОВЕРКИ ПРИ СДЕЛКИ С ИМОТИ СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗУЕС“

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

организира онлайн семинар на тема:

„НЕОБХОДИМИ ПРОВЕРКИ ПРИ СДЕЛКИ С ИМОТИ СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗУЕС“

 12 декември 2023 г. (вторник), 9:00 – 12:00 ч.

Семинарът   обхваща промените в нормативната уредба на етажната собственост, публикувани в „Държавен вестник”, бр. 82/2023 г, направени с оглед реализацията на реформа „Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, която е предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Темите, предвидени в програмата, отговарят на предвидените мерки и могат да бъдат обобщени в следните насоки:

1. Установяване наличието на етажна собственост и формата за управление в етажната собственост. „Единна информационна система на професионалните управители, сдруженията на собствениците и на етажната собственост”.
2. Права и задължения на собствениците, на обитателите и на ползвателите. Разноски за управление и разходите за поддръжка на общите части.
3.Представителство; правоприемство; санкциониране.
4. Практически въпроси при функциониране на общото събрание.
5. Особености при управление чрез сдружение на собствениците.
6. Възлагане на управлението на външни лица. професионални управители.
7. Правомощия на общините, свързани с етажната собственост.

Семинарът е предназначен за широк кръг лица, които имат интереси към въпросите на етажната собственост: собственици, обитатели, органи на етажната собственост, потенциални преобретатели на на самостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост, брокери при сделки с имоти, общинската администрация. Разгледаната правна материя може да бъде полезна на практикуващи юристи и на лицата, извършващи професионално управление, включително и при управлението на т.н. „комплекси от затворен тип”.

 

Бисерка Маринова е доктор по Гражданско и семейно право, доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Адвокат е към Софийската адвокатска колегия.
Дългогодишен лектор на обученията, провеждани от НСНИ, с практически опит, придобит като собственик на агенция за недвижими имоти и бивш член на Управителния съвет на НСНИ.
Автор е на монографиите: „Как да печелим от сделки с недвижими имоти”, „Сделките с имоти – права и отговорности”, „Етажна собственост”, „Правни отношения при ново строителство”. Публикувала е над 50 статии в специализирани правни издания, автор е на 24 доклада на научни конференции.
Повече информация за нея и достъп до текста на публикациите – www.biserkamarinova.com

Краен срок за регистрация и заплащане – 07 декември 2023 г.

Такса за участие: 50 лв. без ДДС
Такса за редовни членове на НСНИ (платили членски внос за 2023 г.): 35 лв. без ДДС

Уебинарът ще се проведе през платформата ZOOM. Преди събитието всеки участник ще получи линк за включване.
Всеки участник ще получи електронен сертификат за участие в семинара.


Печат