Имотният регистър с нов онлайн адрес

Сайтът на Имотния регистър icadastre.bg ще функционира до 24 юли, петък, включително. От 27 юли, понеделник, регистърът ще бъде достъпен само през единния портал portal.registryagency.bg.

На 25 и 26 юли /събота и неделя/, ще бъде извършена планирана миграция на данни от профилите на ползващите имотния регистър лица. За посочения период няма да има възможност за зареждане на нови суми , както и извършване на справки. Във връзка с миграцията, в този период са възможни и временни прекъсвания в работата на сайта на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ – brra.bg

След 27 юли, прехвърлянето на наличните суми в профилите на потребителите ще се заявява индивидуално от всеки регистриран на   portal.registryagency.bg чрез функцията "Обединяване на профил".

В периода 25-26 юли, услугите, свързани с автоматизирано разплащане чрез Epay ще бъдат недостъпни, в това число издаване на удостоверение за актуално състояние от Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ по електронен път.

Агенция по вписванията напомня, че от 27 юли Имотния регистър и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел ще бъдат достъпни в пълната си функционалност вече само на единния портал на адрес:portal.registryagency.bg.


Печат