Почти цялата страна е с кадастър

Вече малко над 96% от територията на България е покрита от кадастъра. Кадастрална карта и кадастрални регистри има за 1 028 населени места (урбанизирана и неурбанизирана територия). Кадастър вече има във всички областни градове и 132 общински центъра. Кадастрална карта и регистри са създадени и за 3 866 землища в страната. Кадастърът обхваща над 17,5 млн. имота.

Предимно юридически лица притежават големи масиви земеделски земи – с площ над 10 000 дка. Площите над 200 000 дка се притежават само от дружества, което е логично, защото физически лица трудно биха привлекли необходимите средства за такава инвестиция.

Масиви с площ 10 000 – 20 000 дка притежават 29 физически лица и 53 юридически, показват данните. Площи от 20 000 до 30 000 дка се притежават от 8 физически лица и 20 юридически.

От 30 000 до 50 000 дка притежават 5 физически и 6 юридически лица. От 50 000 до 100 000 дка притежават 12 юридически лица, като няма физически лица с такива масиви. От 100 000 до 200 000 дка физическите лица са 2, а юридическите – 3.

Масивите над 200 000 дка се притежават само от дружества. Площи от 200 000 до 300 000 дка притежават 4 компании, от 300 000 до 400 000 дка – са 2 компании.

Няма собственик в България, който да притежава масиви земеделски земи над 500 000 дка.

 


Печат