Избор не само на агенция, но и на конкретен брокер

Публикации Посещения: 1142

Професионалният регистър дава възможност на клиентите - продавачи, купувачи, наемодатели, наематели - да изберат както агенция, така и конкретен брокер или агент, на които да се доверят при осъществяването на желаната от тях имотна сделка.

Авторитетът на агенцията е безспорен фактор при избора на клента, но този авторитет се гради и затвърждава от хората, които работят за агенцията - брокерите и агентите. Те са лицето на компанията с вида си, със своето поведение и отношение към клиента, както и с компетентността си по всички въпроси, свързани с имотната сделка, която поемат. 

В професионалния регистър на агенциите, брокерите и агентите на недвижими имоти всички застават с името и лицето си. В профилите е налична цялата информация, която позволява на клиента да направи своя информиран избор.

Печат