Webinar VR Broker - First Steps II

Webinar VR Broker - First Steps II


 След успеха на пилотното обучение VR BROKER-FIRST STEPS обявяваме второто издание на онлайн семинара, по време на който ще получите ценни практически знания и технологични решения в създаването на VR/360 виртуални огледи.
В курса VR Broker - First Steps, воден от ТОП VR/360 експерти от Club360 и PANORAM.BG, ще можете да усвоите практическите модели на работа, които ще ви позволят да модернизирате и улесните дейността си в дигитална среда.
Местата са ограничени, не пропускайте възможността да бъдете по-ефективни и по-конкурентни на пазарa на имоти.

Обучението, ще се проведе в онлайн среда, позволяваща конферентна видео връзка, като се предоставя възможност да се премине интензивен практически курс за работа със софтуерни платформи за създаване на интерактивни виртуални огледи на недвижими имоти. В рамките на обучението курсистите ще овладеят основните принципи и възможности за създаване на виртуални обиколки на недвижими имоти в различни web платформи и софтуер за PC.

За повече информация: https://bit.ly/2xSdgkV
За регистрация: https://bit.ly/2xT9V5h

Запишете се и на практическото обучение VR BROKER - MASTER CLASS. Ще имате възможност да преминете интензивен практически курс за работа с хардуер и софтуер за заснемане, обработка и създаване на впчеталяващи виртуални огледи на недвижими имоти. За повече информация: https://bit.ly/2V8Kcxz


Print