Избор не само на агенция, но и на конкретен брокер

Професионалният регистър дава възможност на клиентите - продавачи, купувачи, наемодатели, наематели - да изберат както агенция, така и конкретен брокер или агент, на които да се доверят при осъществяването на желаната от тях имотна сделка.

Авторитетът на агенцията е безспорен фактор при избора на клента, но този авторитет се гради и затвърждава от хората, които работят за агенцията - брокерите и агентите. Те са лицето на компанията с вида си, със своето поведение и отношение към клиента, както и с компетентността си по всички въпроси, свързани с имотната сделка, която поемат. 

В професионалния регистър на агенциите, брокерите и агентите на недвижими имоти всички застават с името и лицето си. В профилите е налична цялата информация, която позволява на клиента да направи своя информиран избор.

Агенции, брокери или агенти? Полезна информация за нашите потребители.

Агенции, брокери или агенти? Полезна информация за нашите потребители.

Агенция за недвижими имоти” е лице - търговец или обединение на търговци, което по занятие извършва дейност като посредник и/или консултант при сделки с недвижими имоти, чрез квалифицирани брокери и подпомагащите ги в дейността им агенти.
 
Брокер“ е пълнолетно и дееспособно физическо лице, което притежава съответна професионална компетенция и може да докаже знания и опит, действайки професионално като посредник и/или консултант при сделки с недвижими имоти към Агенция за недвижими имоти.
 
Агент” е пълнолетно и дееспособно физическо лице, което има завършно поне средно образование и извършва спомагателни дейности и си сътрудничи съвместно с брокер в Агенция за недвижими имоти.